Tìm kiếm Bon Sai
Sản phẩm nổi bật
Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo OfflineSkyperYahoo OfflineSkyper
Tư vấn kỹ thuật Bonsai
Tags

bon sai viet nam

Bonsai mini

Bonsai

Lượt truy cập
[+] Lượt khách truy cập: 12308
[+] Khách đang online: 10
BonSai Cao Cấp (Từ 20 triệu)
Bonsai Linh Sam - BonSai Linh Sam Tam Đa - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 100 cm
Độ tuổi: 10
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM00418122013 - 58.500.000 VND
Bonsai Si - BonSai Si - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 131 cm
Độ tuổi: 12
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM00118122013 - 286.000.000 VND
Bonsai Hải Châu - BonSai Hải Châu - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 99 cm
Độ tuổi: 7
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM00218122013 - 35.100.000 VND
Bonsai Cẩm Thị - Bonsai Cẩm Thị - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 130 x 100 cm
Độ tuổi: Trên 5 năm
Tỉnh thành: Đồng Nai
Quận huyện: Huyện Nhơn Trạch
DN01218062014 - 30.000.000 VND
Bonsai Sanh - Bonsai Sanh Nam Điền - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 200 x 180 cm
Độ tuổi: Trên 10 năm
Tỉnh thành: Đồng Nai
Quận huyện: Huyện Nhơn Trạch
DN01118062014 - 144.000.000 VND
Bonsai Khế - Bonsai Khế - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 80 x 120 cm
Độ tuổi: Trên 10 năm
Tỉnh thành: Đồng Nai
Quận huyện: Huyện Nhơn Trạch
DN00918062014 - 42.000.000 VND
Bonsai Me - Bonsai Me - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 100 x 130 cm
Độ tuổi: Trên 10 năm
Tỉnh thành: Đồng Nai
Quận huyện: Huyện Nhơn Trạch
DN00118062014 - 78.000.000 VND
Bonsai Lộc Vừng - Bonsai Lộc Vừng - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 120 x 100 cm
Độ tuổi: Trên 10 năm
Tỉnh thành: Đồng Nai
Quận huyện: Huyện Nhơn Trạch
DN00218062014 - 40.000.000 VND
BonSai Trung Cấp (Dưới 20 triệu)
Bonsai Linh Sam - BonSai Linh Sam - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 180 cm
Độ tuổi: 8
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM00318122013 - 10.400.000 VND
Bonsai Mai Chiếu Thuỷ - BonSai Mai Chiếu Thủy - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 45 cm
Độ tuổi: 6
Tỉnh thành: Bà Rịa-Vũng Tàu
Quận huyện: Huyện Xuyên Mộc
BRVT013121213 - 5.850.000 VND
Bonsai Mai Chiếu Thuỷ - BonSai Mai Chiếu Thủy - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 50 cm
Độ tuổi: 5
Tỉnh thành: Bà Rịa-Vũng Tàu
Quận huyện: Huyện Xuyên Mộc
BRVT002121213 - 6.500.000 VND
Bonsai Hoa Lài - BonSai Hoa Lài - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 60 cm
Độ tuổi: 8
Tỉnh thành: Bà Rịa-Vũng Tàu
Quận huyện: Huyện Xuyên Mộc
BRVT026121213 - 6.500.000 VND
Bonsai Tùng - BonSai Ngọa Tùng - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 30 cm
Độ tuổi: 5
Tỉnh thành: Bà Rịa-Vũng Tàu
Quận huyện: Huyện Xuyên Mộc
BRVT024121213 - 5.200.000 VND
Bonsai Trang - BonSai Trang - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 39 cm
Độ tuổi: 2
Tỉnh thành: Bà Rịa-Vũng Tàu
Quận huyện: Huyện Xuyên Mộc
BRVT005121213 - 5.200.000 VND
BonSai Dương - BonSai Dương - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 50cm
Độ tuổi: 10
Tỉnh thành: Bà Rịa-Vũng Tàu
Quận huyện: Huyện Xuyên Mộc
BRVT003121213 - 6.500.000 VND
Bonsai Nguyệt Quế - BonSai Nguyệt Quế - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 60 cm
Độ tuổi: 7 năm
Tỉnh thành: Bà Rịa-Vũng Tàu
Quận huyện: Huyện Xuyên Mộc
BRVT014121213 - 6.500.000 VND
BonSai Phổ Thông (Dưới 5 triệu)
Bonsai Mini - BonSai Linh Sam Mini - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 30 cm
Độ tuổi: 2
Tỉnh thành: Bà Rịa-Vũng Tàu
Quận huyện: Huyện Xuyên Mộc
BRVT004121213 - 650.000 VND
Bonsai Trà Phúc Kiến - BonSai Trà Kiến Phúc - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 39 cm
Độ tuổi: 6
Tỉnh thành: Bà Rịa-Vũng Tàu
Quận huyện: Huyện Xuyên Mộc
BRVT018121213 - 3.900.000 VND
Bonsai Sam Núi - Bonsai Sam Núi - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 50 x 20 cm
Độ tuổi: Trên 2 năm
Tỉnh thành: Bình Dương
Quận huyện: Thị Xã Thuận An
BD04817062014 - 2.500.000 VND
Bonsai Cần Thăng - Bonsai Cần Thăng - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 50 x 30 cm
Độ tuổi: Trên 5 năm
Tỉnh thành: Bình Dương
Quận huyện: Thị Xã Thuận An
BD04717062014 - 1.200.000 VND
Bonsai Kim Giòn - Bonsai Kim Giòn Mini - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 10 x 20 (cm)
Độ tuổi: 2 năm
Tỉnh thành: Bình Dương
Quận huyện: Thị Xã Thuận An
BD04317062014 - 1.200.000 VND
Bonsai Sam Núi - Bonsai Sam - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 20 x 15 cm
Độ tuổi: Trên 2 năm
Tỉnh thành: Bình Dương
Quận huyện: Thị Xã Thuận An
BD02417062014 - 2.400.000 VND
Bonsai Mini - Bonsai Sam Mini - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 10 x 20 cm
Độ tuổi: Trên 2 năm
Tỉnh thành: Bình Dương
Quận huyện: Thị Xã Thuận An
BD02117062014 - 3.600.000 VND
Bonsai Mini - Bonsai Sam Mini - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 20 x 25 cm
Độ tuổi: Trên 2 năm
Tỉnh thành: Bình Dương
Quận huyện: Thị Xã Thuận An
BD02017062014 - 3.600.000 VND
Tiểu cảnh, Đá cảnh, Thủ công mỹ nghệ
Tiểu Cảnh Bonsai - Tiểu Cảnh Linh Sam - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 60 cm
Độ tuổi: 10
Tỉnh thành: Bà Rịa-Vũng Tàu
Quận huyện: Huyện Xuyên Mộc
BRVT028121213 - 15.000.000 VND
Tiểu Cảnh Bonsai - Tiểu cảnh Sanh Nam Điền - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 200 x 400 cm
Độ tuổi: 40
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận 2
HCM00118012014 - 2.000.000.000 VND
Tiểu Cảnh Bonsai - Tiểu cảnh Me - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 200 x 200 cm
Độ tuổi: Trên 10 năm
Tỉnh thành: Đồng Nai
Quận huyện: Huyện Nhơn Trạch
DN01418062014 - 300.000.000 VND
Tiểu Cảnh Bonsai - Tiểu cảnh Sanh Nam Điền - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 100 x 150 cm
Độ tuổi: Trên 5 năm
Tỉnh thành: Đồng Nai
Quận huyện: Huyện Nhơn Trạch
DN00818062014 - 18.000.000 VND
Tiểu Cảnh Bonsai - Tiểu cảnh Trang - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 50 x 80 cm
Độ tuổi: Trên 5 năm
Tỉnh thành: Đồng Nai
Quận huyện: Huyện Nhơn Trạch
DN00718062014 - 8.400.000 VND
Tiểu Cảnh Bonsai - Tiểu cảnh Kim Thanh Mai - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 60 x 90 cm
Độ tuổi: Trên 2 năm
Tỉnh thành: Bình Dương
Quận huyện: Thị Xã Thuận An
BD03617062014 - 30.000.000 VND
Tiểu Cảnh Bonsai - Tiểu cảnh Tùng - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 60 x 100 cm
Độ tuổi: Trên 2 năm
Tỉnh thành: Bình Dương
Quận huyện: Thị Xã Thuận An
BD03817062014 - 72.000.000 VND
Tiểu Cảnh Bonsai - Tiểu cảnh Linh Sam - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 70 x 80 cm
Độ tuổi: Trên 5 năm
Tỉnh thành: Bình Dương
Quận huyện: Thị Xã Thuận An
BD03717062014 - 54.000.000 VND
Hoa & Kiểng Lá
Hoa - Cây Hồng Tiểu Đinh - tinh hoa nghệ nhân việt

Độ tuổi: 1 - 2 tuổi
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận 10
HCM035110414 - 100.000 VND
Kiểng lá - Cây Cẩm Cù - tinh hoa nghệ nhân việt

Độ tuổi: 1 - 2 tuổi
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận 10
HCM042110414 - 25.000 VND
Kiểng lá - Cây Cẩm Cù Lá Tim - tinh hoa nghệ nhân việt

Độ tuổi: 1 - 2 tuổi
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận 10
HCM041110414 - 25.000 VND
Hoa - Cây Xương Rồng Kim Thổ - tinh hoa nghệ nhân việt

Độ tuổi: 1 - 2 tuổi
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận 10
HCM039110414 - 90.000 VND
Hoa - Cây Xương Rồng Thần Long - tinh hoa nghệ nhân việt

Độ tuổi: 1 - 2 tuổi
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận 10
HCM038110414 - 100.000 VND
Hoa - Cây Xương Rồng Thần Long - tinh hoa nghệ nhân việt

Độ tuổi: 1 - 2 tuổi
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận 10
HCM037110414 - 100.000 VND
Hoa - Cây Xương Rồng Thần Long - tinh hoa nghệ nhân việt

Độ tuổi: 1 - 2 tuổi
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận 10
HCM036110414 - 100.000 VND
Hoa - Cây Xương Rồng Hạt Gạo - tinh hoa nghệ nhân việt

Độ tuổi: 1 - 2 tuổi
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận 10
HCM023110414 - 25.000 VND
Dụng cụ & Các sản phẩm khác
Kéo - Kéo cắt cành Kamaki P851 - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 190 mm
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM02823072014 - 600.000 VND
Kéo - Kéo cắt cành Kamaki 200mm No.Z8 - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 200 mm
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM02723072014 - 600.000 VND
Kéo - Kéo cắt cành Kamaki 890DN - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 205 mm
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM02623072014 - 800.000 VND
Kéo - Kéo cắt cành Kamaki P901H - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 190 mm
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM02523072014 - 600.000 VND
Kéo - Kéo cắt cành Kamaki P900S - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 185 mm
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM02423072014 - 700.000 VND
Kéo - Kéo cắt cành Kamaki P900H - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 185 mm
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM02323072014 - 550.000 VND
Kéo - Kéo cắt cành Kamaki 870-B 180mm - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 180 mm
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM02223072014 - 700.000 VND
Kéo - Kéo cắt cành thủ công Tobitsuka - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 210 mm
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM02123072014 - 690.000 VND
Đơn vị đồng hành
Nhà Xuất Bản
Van Nien Tung Company
BonsaiVinhSon
Bonsai Thanh Tâm
Tri Thuc
DTBook
AlphaBook
Nhà Xuất Bản Trẻ
HPT
VGU
DKR
Suppor