Tìm kiếm Bon Sai
Sản phẩm nổi bật
Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo OfflineSkyperYahoo OfflineSkyper
Tư vấn kỹ thuật Bonsai
Tags

bon sai viet nam

Bonsai mini

Bonsai

Lượt truy cập
[+] Lượt khách truy cập: 525015
[+] Khách đang online: 5
BonSai Cao Cấp (Từ 20 triệu)
BonSai Nổ - BonSai Nổ - tinh hoa nghệ nhân việt

Độ tuổi: 500 tuổi
Tỉnh thành: Bà Rịa-Vũng Tàu
Quận huyện: Thành Phố Bà Rịa
BRVT001220914 - 9.000.000.000 VND
Bonsai Linh Sam - Bonsai Linh Sam - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 80x100 cm
Độ tuổi: 10
Tỉnh thành: Phú Yên
Quận huyện: Thành Phố Tuy Hòa
PY00630092014 - 60.000.000 VND
Bonsai Linh Sam - Bonsai Linh Sam - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 80 x 100 cm
Độ tuổi: 20
Tỉnh thành: Phú Yên
Quận huyện: Thành Phố Tuy Hòa
PY00223092014 - 70.000.000 VND
Bonsai Linh Sam - BonSai Linh Sam - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 80 x 80 cm
Độ tuổi: 10
Tỉnh thành: Phú Yên
Quận huyện: Thành Phố Tuy Hòa
PY00123092014 - 35.000.000 VND
Bonsai Linh Sam - BonSai Linh Sam Tam Đa - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 87 x 101 cm
Độ tuổi: 40 năm
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM002210914 - 45.000.000 VND
Bonsai Linh Sam - BonSai Linh Sam Tam Đa - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 55 x 100 cm
Độ tuổi: 40 năm
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM001210914 - 45.000.000 VND
Bonsai Hải Châu - Bonsai Hải Châu - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 120x100 cm
Độ tuổi: 40
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM003080914 - 48.000.000 VND
Bonsai Sam Núi - BonSai Sam Núi - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 40 x 30 cm
Độ tuổi: Trên 10 năm
Tỉnh thành: Bình Dương
Quận huyện: Thị Xã Thuận An
HCM012180814 - 30.000.000 VND
BonSai Trung Cấp (Dưới 20 triệu)
Bonsai Mai Chiếu Thuỷ - BonSai Mai Chiếu Thủy - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 90 cm
Độ tuổi: 6
Tỉnh thành: Bà Rịa-Vũng Tàu
Quận huyện: Huyện Xuyên Mộc
BRVT032121213 - 5.250.000 VND
Bonsai Hải Châu - BonSai Hải Châu - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 30x70 cm
Độ tuổi: 10
Tỉnh thành: Phú Yên
Quận huyện: Thành Phố Tuy Hòa
PY00930092014 - 14.000.000 VND
Bonsai Khế - BonSai Khế - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 60x50 cm
Độ tuổi: 20
Tỉnh thành: Phú Yên
Quận huyện: Thành Phố Tuy Hòa
PY00730092014 - 5.000.000 VND
Bonsai Hải Châu - BonSai Hải Châu - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 50 x 100 cm
Độ tuổi: 10
Tỉnh thành: Phú Yên
Quận huyện: Thành Phố Tuy Hòa
PY00523092014 - 10.000.000 VND
Bonsai Linh Sam - Bonsai Linh Sam - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 30 x 70 cm
Độ tuổi: 10
Tỉnh thành: Phú Yên
Quận huyện: Thành Phố Tuy Hòa
PY00423092014 - 10.000.000 VND
BonSai Đa - BonSai Đa - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 40 x 50 cm
Độ tuổi: 10
Tỉnh thành: Phú Yên
Quận huyện: Thành Phố Tuy Hòa
PY00323092014 - 10.000.000 VND
Bonsai Hải Châu - BonSai Hải Châu - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 80 x 60 cm
Độ tuổi: 30
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM002080914 - 6.000.000 VND
Bonsai Sam Núi - BonSai Sam Núi - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 30 x 20 cm
Độ tuổi: Trên 10 năm
Tỉnh thành: Bình Dương
Quận huyện: Thị Xã Thuận An
HCM015180814 - 8.000.000 VND
BonSai Phổ Thông (Dưới 5 triệu)
Bonsai Trà Phúc Kiến - BonSai Trà Phúc Kiến - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 49 cm
Độ tuổi: 6
Tỉnh thành: Bà Rịa-Vũng Tàu
Quận huyện: Huyện Xuyên Mộc
BRVT019121213 - 4.900.000 VND
Bonsai Trà Phúc Kiến - BonSai Trà Phúc Kiến - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 39 cm
Độ tuổi: 6
Tỉnh thành: Bà Rịa-Vũng Tàu
Quận huyện: Huyện Xuyên Mộc
BRVT018121213 - 4.900.000 VND
Bonsai Cần Thăng - BonSai Cần Thăng - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 38 cm
Độ tuổi: 4
Tỉnh thành: Bà Rịa-Vũng Tàu
Quận huyện: Huyện Xuyên Mộc
BRVT007121213 - 4.600.000 VND
Bonsai Linh Sam - Bonsai Linh Sam, Nhận Làm Vườn Tại Gia - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 20x50
Độ tuổi: 3 năm
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Bình Thạnh
2.500.000 VND
HCM01619102015 - 990 VND
Bonsai Linh Sam - Bonsai Linh Sam - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: Liên hệ
Độ tuổi: Liên hệ
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Bình Thạnh
HCM01719102015 - 2.500.000 VND
Bonsai Hải Châu - BonSai Hải Châu - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 20x30 cm
Độ tuổi: 5
Tỉnh thành: Phú Yên
Quận huyện: Thành Phố Tuy Hòa
PY01030092014 - 2.000.000 VND
Bonsai Sam Núi - BonSai Sam núi - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 30x60 cm
Độ tuổi: 10
Tỉnh thành: Phú Yên
Quận huyện: Thành Phố Tuy Hòa
PY00830092014 - 4.000.000 VND
Bonsai Hải Châu - BonSai Hải Châu - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 20 x 50 cm
Độ tuổi: 10
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM001080914 - 3.600.000 VND
Tiểu cảnh, Đá cảnh, Thủ công mỹ nghệ
Tiểu Cảnh Trong Nhà - Bộ bàn ghế trắc dây - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 110 x 60 cm
Độ tuổi: Lâu năm
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Phú Nhuận
HCM00124112014 - 100.000.000 VND
Tiểu Cảnh Cầu Thang - Tiểu cảnh cầu thang 07 - tinh hoa nghệ nhân việt

Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Gò Vấp
HCM0072808146 - 800.000 VND
Tiểu Cảnh Cầu Thang - Tiểu cảnh cầu thang 06 - tinh hoa nghệ nhân việt

Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Gò Vấp
HCM0062808146 - 800.000 VND
Tiểu Cảnh Cầu Thang - Tiểu cảnh cầu thang 05 - tinh hoa nghệ nhân việt

Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Gò Vấp
HCM005280814 - 800.000 VND
Tiểu Cảnh Cầu Thang - Tiểu cảnh cầu thang 04 - tinh hoa nghệ nhân việt

Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Gò Vấp
HCM004280814 - 800.000 VND
Tiểu Cảnh Cầu Thang - Tiểu cảnh cầu thang 03 - tinh hoa nghệ nhân việt

Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Gò Vấp
HCM003280814 - 800.000 VND
Tiểu Cảnh Cầu Thang - Tiểu cảnh cầu thang 02 - tinh hoa nghệ nhân việt

Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Gò Vấp
HCM002280814 - 800.000 VND
Tiểu Cảnh Cầu Thang - Tiểu cảnh cầu thang 01 - tinh hoa nghệ nhân việt

Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Gò Vấp
HCM001280814 - 800.000 VND
Hoa, Kiểng Lá & BonSai Phôi
Hoa - Cây Hồng Tiểu Đinh - tinh hoa nghệ nhân việt

Độ tuổi: 1 - 2 tuổi
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận 10
HCM035110414 - 100.000 VND
Kiểng lá - Cây Cẩm Cù - tinh hoa nghệ nhân việt

Độ tuổi: 1 - 2 tuổi
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận 10
HCM042110414 - 25.000 VND
Kiểng lá - Cây Cẩm Cù Lá Tim - tinh hoa nghệ nhân việt

Độ tuổi: 1 - 2 tuổi
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận 10
HCM041110414 - 25.000 VND
Hoa - Cây Xương Rồng Kim Thổ - tinh hoa nghệ nhân việt

Độ tuổi: 1 - 2 tuổi
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận 10
HCM039110414 - 90.000 VND
Hoa - Cây Xương Rồng Thần Long - tinh hoa nghệ nhân việt

Độ tuổi: 1 - 2 tuổi
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận 10
HCM038110414 - 100.000 VND
Hoa - Cây Xương Rồng Thần Long - tinh hoa nghệ nhân việt

Độ tuổi: 1 - 2 tuổi
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận 10
HCM037110414 - 100.000 VND
Hoa - Cây Xương Rồng Thần Long - tinh hoa nghệ nhân việt

Độ tuổi: 1 - 2 tuổi
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận 10
HCM036110414 - 100.000 VND
Hoa - Cây Xương Rồng Hạt Gạo - tinh hoa nghệ nhân việt

Độ tuổi: 1 - 2 tuổi
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận 10
HCM023110414 - 25.000 VND
Dụng cụ & Các sản phẩm khác
Cưa - Cưa Sanyo Nhật Bản - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 340 mm
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM00121072014 - 600.000 VND
Cưa - Cưa ARS (không xếp) Nhật Bản - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 437 mm
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM00221072014 - 865.000 VND
Cưa - Cưa xếp Kikuwa Nhật Bản - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 220 mm
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM00321072014 - 500.000 VND
Cưa - Cưa ARS Nhật Bản - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 432 mm
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM00421072014 - 630.000 VND
Cưa - Cưa xếp ARS G-18L Nhật Bản - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 410 mm
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM00521072014 - 540.000 VND
Cưa - Cưa xếp ARS 210DX Nhật Bản - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 350 mm
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM00621072014 - 510.000 VND
Cưa - Cưa xếp Mini ARS Nhật Bản - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 220 mm
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM00721072014 - 340.000 VND
Cưa - Cưa xếp Klappsage Nhật Bản - tinh hoa nghệ nhân việt
Kích thước: 250 mm
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Quận huyện: Quận Thủ Đức
HCM00821072014 - 300.000 VND
Đơn vị đồng hành
Liên hệ
Bonsai Thanh Tâm
Nhà Xuất Bản
Van Nien Tung Company
BonsaiVinhSon
HPT
VGU
DKR
Suppor
DHL
FPT
Kien A